Guziki

Zarządzenia

ZARZĄDZENIA 2016

Nr

Nr akt

W sprawie:

Data/2016

01

3230

terminu wypłat pracowników placówki w roku 2014.

04.01

02

3210

wysokości pogotowia kasowego

04.01

03

0121

ustalenia obowiązującego wymiaru czasu pracy pracowników administracji
i obsługi, w miesięcznym okresie rozliczeniowym

04.01

04

3200

wprowadzenia Aneksu nr 2 do Zakładowego Planu Kont Zakładowego

04.01

05

410

procedura wszy

05.02

06

410

Regulamin rekrutacji

29.02

07

410

powołania komisji rekrutacyjnej

29.02

08

3011

zmian w planie wydatków bieżących PM nr 86
w Łodzi. pomiędzy paragrafami w ramach wydatków "zadania statutowe"

07.04

09

013

umorzenie

12.05

10

3011

Zmiany w planie

01.09

11

2111

Powołanie komisji wewnętrznej

01.09

12

 

Powołanie komisji świadczeń socjalnych

01.09

13

3011

Zmiany w planie

12.09

14

 

Plan nadzoru

15.09

15

402

Dopuszczenie programu wych . przedszkol

15.09

16

 

wyłączania zasilania w porze nocnej

01.12

17

3241

Uporządkowanie i wprowadzenie nowych grup środków trwałych…..

01.12

18

3241

Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury

06.12


Zarządzenia w roku 2015

Nr

Nr akt

W sprawie:

Data/2015

17 018

wprowadzenia analizy zagrożeń i ryzyka związanego

z przetwarzaniem danych osobowych

31.12
16 220

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości 30 000 euro

31.12
15 150 wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 16.11
14      
13      
12 2111

powołania komisji inwentaryzacyjno-kasacyjnej, BHP

oraz kontroli wewnętrznej

15.09
11 402 dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego 15.09
10   wprowadzenia rocznego planu nadzoru pedagogicznego 15.09
09 3011 zmian w planie wydatków bieżących PM nr 86
w Łodzi. pomiędzy paragrafami w ramach wydatków "zadania statutowe"
28.07
08 410 skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola 16.02
07 410

określenia terminów postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania

dokumentów.

16.02
06 410  powołania komisji rekrutacyjnej 16.02 

05

410  Regulaminu rekrutacji  16.02

04

3200

wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zakładowego Planu Kont

Zakładowego planu kont wprowadzenia Aneksu nr 1 do

Zasad (Polityki ) Rachunkowości

02.01

03

0121

ustalenia obowiązującego wymiaru czasu pracy pracowników

administracji  i obsługi, w miesięcznym okresie rozliczeniowym

02.01

02

3210

wysokości pogotowia kasowego

02.01

01

3230

terminu wypłat pracowników placówki w roku 2015.

02.01


Zarządzenia w roku 2014

Zarządzenie wewnętrzne nr 23/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia
Regulaminu pracy

Zarządzenie wewnętrzne nr 22/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym 

Zarządzenie wewnętrzne nr 21/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie wewnętrzne nr 20/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie:powołania komisji ds. likwidacji dokumentacji niearchiwalnej

 Zarządzenie wewnętrzne nr 19/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności

Zarządzenie wewnętrzne nr 18/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej

Zarządzenie wewnętrzne nr 17/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 15 września2014 r. w sprawie: wprowadzenia rocznego planu nadzoru pedagogicznego

Zarządzenie wewnętrzne nr 16/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 1 września2014 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie wewnętrzne nr 15/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 1 września 2014 r. w sprawie :powołania komisji socjalnej ZFŚS w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi

Zarządzenie wewnętrzne nr 14/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 1 września 2014 r. w sprawie :powołania komisji inwentaryzacyjno-kasacyjnej, BHP oraz kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi

Zarządzenie wewnętrzne nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej dla potrzeb przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- główny księgowy.

Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie wewnętrzne nr 11/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wydatków bieżących PM nr 86 w Łodzi. pomiędzy paragrafami w ramach wydatków "zadania statutowe"

Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia: regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 86w Łodzi;

Zarządzenie wewnętrzne nr 09/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie : określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

Zarządzenie wewnętrzne nr 08/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

Zarządzenie wewnętrzne nr 07/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi z dnia13 marca 2014 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie wewnętrzne nr 06/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia: Regulaminu doskonalenia nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi;

Zarządzenie wewnętrzne nr 05/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia: Instrukcji kasowej dla Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi;

Zarządzenie wewnętrzne nr 04/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia: Zasad (polityki) rachunkowości dla Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi;
Zakładowego planu kont dla Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi;

Zarządzenie wewnętrzne nr 03/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia: obowiązującego wymiaru czasu pracy pracowników administracji i obsługi, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, w roku 2014.

Zarządzenie wewnętrzne nr 02/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia: wysokości pogotowia kasowego w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi.

Zarządzenie wewnętrzne nr 01/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia: Terminu wypłat pracowników placówki w roku 2014.


 

Zarządzenie wewnętrzne nr 14/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie:: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie wewnętrzne nr 13/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: powołania komisji socjalnej ZFŚS w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi

Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie wewnętrzne nr 11/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 23 września 2013 r. w sprawie:ustalenia Regulaminu przyznawania ulg w opłatach dla rodziców/ prawnych opiekunów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi

Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 15 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia rocznego planu nadzoru pedagogicznego

Zarządzenie wewnętrzne nr 09/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 31 sierpnia 2013 r. w sprawie::powołania komisji inwentaryzacyjno-kasacyjnej, BHP oraz kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi

Zarządzenie wewnętrzne nr 08/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie:przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie wewnętrzne nr 07/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie wewnętrzne nr 06/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie: przydziału środków higieny osobistej i odzieży roboczej i ochronnej

Zarządzenie wewnętrzne nr 05/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 02 stycznia2013 r. w sprawie: ustalenia obowiązującego wymiaru czasu pracy pracowników administracji i obsługi, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, w roku 2013.

Zarządzenie wewnętrzne nr 04/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Zarządzenie wewnętrzne nr 03/2013r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 02 stycznia 2013r.w sprawie ustalenia: Opłat za pobyt dziecka w przedszkolu za okres I-VI 2013r.

Zarządzenie wewnętrzne nr 02/2013 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia; Wysokości pogotowia kasowego w Przedszkolu Miejskim Nr 86 W Łodzi.

Zarządzenie wewnętrzne nr 01/2013 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia: Terminu wypłat pracowników placówki w roku 2012.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-01-2018 - Edycja treści.

27-04-2016 - Edycja treści.

24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-03-2014 - Edycja treści.

20-03-2013 - Edycja treści.

05-03-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 621