Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Dziennik zajęć
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Rejestr wniosków i zaświadczeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
 • Księga protokołów rad pedagogicznych
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Rejestr pracowników
 • Rejestr korespondencji
 • Ewidencja czasu pracy
 • Księgi inwentarzowe oraz kartoteki materiałowe
 • Archiwum dokumentacji przedszkola
 • raporty żywienia w przedszkolu
 • Rejestr wypadków dzieci
 • Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy
 • Rejestr wypadków w pracy

Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzednim zanonimizowaniu.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

05-03-2013 - Edycja treści.

10-01-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 389