Guziki

Opłaty

PODSTAWA PRAWNA:

  • Uchwała Nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez  Miasto Łódź. (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego Nr 234, poz.2445)
  • Uchwała Nr LXVII/1446/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź.

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

  • bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w  godz. od: 8.00 do 13.00.
  • realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas o  którym mowa w pkt.1 tj. w godzinach: 7.00 – 8.00   i 13.00 – 17.00.

I tak:

za  każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dzieci ze świadczeń podczas odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ustala się opłatę
w wysokości 1 zł ,

STAWKA ŻYWIENIOWA (opłata zmienna) naliczana jest za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi:

  • za trzy posiłki – 6zł.
  • I śniadanie, II śniadanie – 3zł.
  • II śniadanie, obiad – 4,50 zł.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

05-03-2013 - Edycja treści.

05-11-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 193