Guziki

Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi. Organem  prowadzącym  jest  Miasto Łódź  Organem nadzoru pedagogicznego  jest  Łódzkie Kuratorium Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • Uchwały Nr XXXVII/359/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia przedszkola publicznego.
  • Uchwały Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).
  • Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)
  • Statut przedszkola

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-07-2017 - Edycja treści.

24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-11-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 230