Guziki

Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi jest jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej.

  • Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łodzi.
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność Przedszkola Miejskiego nr 86 regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
  • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 styczna 1982 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.)
  • Statut przedszkola

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-12-2017 - Edycja treści.

03-07-2017 - Edycja treści.

24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-11-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 434