Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole Miejskie Nr 86 w Łodzi prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

AKTYWA TRWAŁE: (netto)

424.499.,98 

I. Rzeczowe aktywa trwałe:

424.499.,98 

Środki trwałe:

424.499.,98 

Budynki, lokale:

412.616,81

Inne środki trwałe:

11.883,17

AKTYWA OBROTOWE:

3.103,29

I. Zapasy

2.904,61

Materiały

2.904,61

II. Należności krótkoterminowe:

184,00

Pozostałe należności

184,00

Stan na: 31.12.2016 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-07-2017 - Edycja treści.

24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

04-11-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 360