Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole Miejskie Nr 86 w Łodzi prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Składniki majątku Przedszkola Miejskiego Nr 86 w  Łodzi na dzień 31.12. 2013 r.

AKTYWA TRWAŁE:

470.936,18

I. Rzeczowe aktywa trwałe:

470.936,18

    Środki trwałe:

465.371,69

Urządzenia techniczne i maszyny:

0,00

    Inne środki trwałe:

5.564,49

AKTYWA OBROTOWE:

6.582,62

I.   Zapasy:

2.250,71
     Materiały: 2.250,71
II. Należności krótkoterminowe: 4.320,59

     Pozostałe należności:

4.320,59

III. Środki pieniężne:

11,32

     Środki pieniężne na rachunkach bankowych:    

11,32

SUMA AKTYWÓW:

477.518,80

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

04-11-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 169